Rashladni Buffet Tecfrigo Frigomec Croazia 31 listopada, 2023

Rashladni Buffet Tecfrigo

Cod.: US 384/19

model OASIS 4 M

Temperatura +4/+10 C

sa automatskom kupolom

Dimenzije mm 1075x1075xh1710

*Cijene su fco naše skladište
CIJENA

€ 2.200,00

+ PDV
Za informacije
Categories: Rabljeni uređaji